Privacy

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens, die daarmee privacygevoelig zijn, verwerkt. Van Juweelste vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Van Juweelste (“Van Juweelste”, “VanJuweelste.com”,”Vanjuweelste.nl”, “wij”, “onze”, “ons”) respecteert de privacy rechten van haar online bezoekers/klanten (“je”, “jij”, “jouw”, “u”,”uw”) en herkent het belang van het beschermen van de informatieve welke over hen verzameld zijn.

Privacywetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. (Dat gebeurt via deze privacyverklaring;)
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Van Juweelste mag persoonlijke informatie gebruiken voor het verwerken van uw bestellingen, voor het verwerken van betalingen, voor het beheren van uw account, en om haar bezoekers een persoonlijke winkelervaring te bieden.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Juweelste is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doel van gegevensverwerking?
Het is belangrijk dat u weet dat wij uiterst voorzichtig en secuur omgaan met uw gegevens. Deze gegevens slaan wij veilig op en zijn niet bereikbaar voor onbevoegden. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om de opdracht die u verstrekt, te verwerken.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van klanten die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kunnen wij niet controleren, dus wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.

De persoonlijke informatie die u verstrekt kan worden gedeeld met fraude opsporingen diensten en instanties welke kredietwaardigheid controleren indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Wij zijn hiertoe gedwongen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Verzendgegevens zoals uw adres en e-mailadres kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om u van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde partijen voor enig ander doel.

Bankgegevens en creditcard zullen nooit gedeeld worden met derde partijen. Ze worden slechts gebruikt om uw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar. 

Webwinkelsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die ons met ons deelt, worden ook aan deze partij beschikbaar gesteld om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze bestaan uit toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

Klantenservice 

Van Juweelste is bereikbaar per e-mail, Instagram en WhatsApp. Verder zijn we ook (beperkt) telefonisch bereikbaar. Wij streven ernaar om u snel te helpen, uw mogelijke vraag te beantwoorden of een oplossing te vinden. 

Social media

Als u via Social Media contact met ons zoekt, bewaren we geen gegevens van u.

Fraude

Wij hopen nooit met fraude te maken te krijgen maar mocht het nodig zijn, gebruiken we klantgegevens om fraude te voorkomen en tegen te gaan. Als het noodzakelijk is, moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

(Achteraf) betalen

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel, maken wij gebruik van het platform ‘Mollie’. Mollie gebruikt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen, met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u geslaagd bent op onze webshop en u wilt de order betalen, komt u in een veilige betaalomgeving terecht om uw aankoop af te ronden. Als u met iDeal betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen, zodat we een eventuele retour gemakkelijk kunnen verwerken. Betaald u liever met een creditcard? Dan wordt u vanuit onze veilige betaalomgeving doorgestuurd naar een externe betaalomgeving. Mochten er onbetaalde facturen zijn, sturen wij uw gegevens door naar een incassobureau en/of deurwaarder die de verdere afhandeling verwerkt.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien nodig worden er wijzigingen aangebracht in deze privacyverklaring. Daarom bevelen wij u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1/11/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden.

info@vanjuweelste.nl

Van Juweelste
Sporenring 84
5053 EE Goirle
Nederland

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 16-10-2022